top of page

PANSUMAN

Gazete, dergi, sargı bezi.

Haber, temelinde, toplumu yaşamsal olarak ilgilendiren gelişmeler ve bu gelişmelere ilişkin bilgilerdir. Gazete ve dergi gibi iletişim araçlarında yer alan haberler, bizleri toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel yaşamdaki gelişmeler hakkında bilgilendirirler. Bir şeyin haber olabilmesi için, bir “olay”dan bahsediyor olması gerekir. Bu olay bizleri eğlendirebilir, bilgilendirebilir, harekete geçirebilir veya üzebilir.   

 

Pansuman serisi, gazete ve dergilerden topladığım “olay” olmayan, veya olayı gözümüze sokmayan fotoğrafları toplamamla başladı. 

Baktığımızda yaralarını görmediğimiz ve/veya bilmediğimiz sıradan anları gösteren fotoğrafları sargı bezleri ile sardım.

Kişilerin ve nesnelerin potansiyel yaralana bilirliklerini göstermek istedim. 

Bu bir dakika sonra başına ne geleceğini bilemediğimiz bir geyik de olabilir veya haklarını aramak için protesto yapan işçi kadınlar da.

 

İmajın üzerinde sargı bezi ile pansuman yaptığım bölgeler özelikle seçilmiş değiller, bu çalışmadaki amacın sadece fotoğrafın değil, hepimizin yara alanabilirliğini göstermek ve ayrıca, bu yaralar her an maruz kaldığımız haberlerin üzerimizde yaratığı tahribatı da gösteriyorlar.

bottom of page